Byrådsmedlemmer

Merete Dea Larsen

Farmakonom

Gitte Simoni

Folkeskolelærer

Karsten Lorentzen

Cand. Mag.